Toybot Test Yazılımı

TOYBOT Test Yazılımı üzerindeki sensörleri test etmek için Arduino IDE üzerinde yükleyip, test edebilir, port yapısını inceleyebilirsiniz.


#define ileri A3
#define geri A1
#define sag A0
#define sol A2
 /* servo motor nesnesi */

#define in1 3
#define in2 5
#define in3 6
#define in4 9

int buzzer = 4;
int yesil = 8;
int sari = 11;
int kirmizi = 7;
int hiz=255;
int mesafe=0;
#include <HCSR04.h>
UltraSonicDistanceSensor distanceSensor(13, 12);


void setup() {
 pinMode(ileri, INPUT_PULLUP);
 pinMode(geri, INPUT_PULLUP);
 pinMode(sag, INPUT_PULLUP);
 pinMode(sol, INPUT_PULLUP);

 pinMode(in1 , OUTPUT);
 pinMode(in2 , OUTPUT);
 pinMode(in3 , OUTPUT);
 pinMode(in4 , OUTPUT);
 
 pinMode(yesil, OUTPUT);
 pinMode(sari, OUTPUT);
 pinMode(kirmizi, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);

 

}


void fgeri(){
 analogWrite(in1,hiz);
 analogWrite(in2,LOW);
 analogWrite(in3,hiz);
 analogWrite(in4,LOW);
}
void fileri(){
 analogWrite(in1,LOW);
 analogWrite(in2,hiz);
 analogWrite(in3,LOW);
 analogWrite(in4,hiz);
}
void fsag(){
 analogWrite(in1,LOW);
 analogWrite(in2,hiz);
 analogWrite(in3,LOW);
 analogWrite(in4,LOW);
}
void fsol(){
 analogWrite(in1,LOW);
 analogWrite(in2,LOW);
 analogWrite(in3,LOW);
 analogWrite(in4,hiz);
}
void dur(){
 analogWrite(in1,LOW);
 analogWrite(in2,LOW);
 analogWrite(in3,LOW);
 analogWrite(in4,LOW);
}

void loop() {
  mesafe=distanceSensor.measureDistanceCm();
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  if(mesafe>0){
   delay(mesafe*10);
  }
  
 while (digitalRead(ileri) == LOW) {
  digitalWrite(yesil, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  
  fileri(); 
 }
 while (digitalRead(sag) == LOW) {
  digitalWrite(sari, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  
  fsag();
 }
 while (digitalRead(sol) == LOW) {
  digitalWrite(kirmizi, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
 
  fsol();
 }
 while (digitalRead(geri) == LOW) {
  digitalWrite(yesil, HIGH);
  digitalWrite(sari, HIGH);
  digitalWrite(kirmizi, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  
  fgeri();
 }
 dur();
 digitalWrite(yesil, LOW);
 digitalWrite(sari, LOW);
 digitalWrite(kirmizi, LOW);
 digitalWrite(buzzer, LOW);

}